Behandling

 

 

Andre lenker

potensia.com

uhm.no

Kontakt

info@links-ofd.no

91 16 05 05

 

Fysioterapeutisk behandling omfatter

-Allmen fysioterapi 

-Spesifikk ryggbehandling og trening 

-Nakkeskader, behandling og trening 

-Triggerpunktbehandling 

-Elektroterapi: Rebox, TNS, Laser, Interferens 

-Smertebehandling 

-Medisinsk treningsterapi 

-Idrettsfysioterapi, akutte- og kroniske skader 

-Danseskadebehandling, akutte- og kroniske skader 

-Postoperativ opptrening 

-Funksjonell danseanatomisk test 

-Individuell korreksjon for dansere

 

 

Vi har inngående kunnskap i skjelett, muskler, sener, nervesystem og kretsløpet.

 

Målet med fysioterapibehandling og/eller tiltak er å bedre eller forebygge kroppens og menneskets funksjonsevne.

 

Ved LINKS foretar vi en nøyaktig funksjonsanalyse av din kropp ved ditt første besøk hos oss. Deretter forteller vi deg den anatomiske årsaken til dine plager, bl.a. ved hjelp av skjelett, muskelplansjer, slik at du forstår sammenhengen.

 

Neste skritt er at vi skreddersyr behandling og trening for DIN kropp og DINE behov.

 

Gjennom instruksjoner og øvelser gir vi deg verktøy til å ta medansvar for din egen rehabilitering. På denne måten oppnås det kontinuitet. Øvelsene vil være spesifikke. Vi legger vekt på at det skal være balanse mellom kroppens høyre og venstre side og indre og ytre muskulatur. Gjennom bevisstgjøring vil du lære hvordan du kan forandre dine rutinemessige og inngrodde mønstre. Dette skjer ved hjelp av riktig muskelbruk, trening av svak muskulatur, pust, arbeidsstilling, gange og holdning. På denne måten kan du få varige resultater.

 

Vi legger vekt på helhetlig tenking i forhold til hvert individs spesielle problem. Likeså fokuserer vi på årsaks behandling ved siden av symptombehandling.

 

Ved siden av allmen fysioterapi er fysikalsk dansemedisin vårt spesialområde.

Vi samarbeider med et utvalg behandlere utenfor vår klinikk,slik som fysioterapeuter, leger og kiropraktorer.

 

 

Om Tina Hessel

 

LINKS eies og drives av Fysioterapeut/coach/UHM® Pilatesinstruktør og lærer, Tina Hessel.

 

Hun er medlem av Norske Fysioterapeuters Forbund.

Etter utdannelsen i Oslo 1979, arbeidet hun som fysioterapeut ved Hans og Olav fysikalske institutt i to år.

 

Derpå som bedriftsfysioterapeut ved Den Norske Operaen for alle ansatte og som fysioterapeut for danserne for Nasjonalballetten i 13 år.

 

Hun har likeså arbeidet som fysioterapeut for danseskoleelevene ved Statens Ballett Høyskole i 6 år og er nå lektor i anatomi for den samme skolen som er en del av Kunsthøyskolen i Oslo siden 1980.