Kroppsanalyse

 

 

Andre lenker

potensia.com

uhm.no

Kontakt

info@links-ofd.no

91 16 05 05

 

Funksjonell Kroppsanalyse

 

Dette er en kroppsundersøkelse som er basert på:

•å se på hele kroppen din i forhold til dine plager

 

•hvilke muskler som er svake

 

•hvilke muskler som er korte

 

•hvilke ledd som har nedsatt funksjon/beveglighet

 

•hvordan du går/sitter og står

 

•analyse av hvordan du bruker kroppen til daglig

 

•din pust

 

•din kroppsholdning

 

•din kroppsbevissthet  

 

Når denne informasjonen er samlet, ser vi på hvilke spesifikke øvelser,

tøyninger og kroppsbevissthetsøvelser du må gjøre for å bli kvitt dine

fysiske plager.

 

Dette er en effektiv måte å lære seg, hvilke forandringer du selv må gjøre

og kan ta ansvar for, for å få en kropp som fungerer i dagliglivet.

 

Analysen tar 60 minutter og koster 950.-

 

Etter første besøk kommer du tilbake 2-3 ganger for å følges opp i forhold

til dine øvelser som du må gjøre over tid, for å få varige forandringer.