Kurs

 

 

Andre lenker

potensia.com

uhm.no

Kontakt

info@links-ofd.no

91 16 05 05

FUNKSJONELL KROPPSANALYSE FOR DANSEPEDAGOGER.

 

Dette er et kurs stilet spesifikt til dansepedagoger. Kurset er basert på kunnskapen i boken ”Funksjonell Danseanatomi”. Du kommer å lære deg en analysemetode som gjør at du kommer å forstå hvilke anatomiske muligheter en dansende kropp har.

 

Som pedagog er man vant til å lese kropper, se og analysere bevegelser og korrigere for å kunne utvikle sine elever på best mulig måte.

 

Dette kurset vil være med på å organisere din kunnskap på en unik måte, slik at du ikke lenger vil kunne være i tvil hva som er årsaken bak det: at det virker som om elev X ikke får til Y posisjon og/eller bevegelse!

 

Når du vet hva som skal til for å korrigere eleven på en slik måte at kroppens system gjennom nerver, muskler og skjelett får det stimuli som elevens kropp trenger, vil du få raske resultater. For å kunne vite det, er det viktig at din kunnskap er organisert og du kan kommunisere korreksjonen på en slik måte at mottageren umiddelbart forstår hva du sier, viser og gjør. Dette vil du være i stand til etter kroppsanalyse kurset.

 

Vi går igjennom alle de vanlige kroppslige problemene dere møter som pedagoger og i tillegg til noen uvanlige. Vi skal se på hva som er årsaken til problemene og hva man kan gjøre med dem.

 

Vi skal gå igjennom hvordan du som pedagog kan bruke boken ”Funksjonell Danseanatomi” på en lett og smart måte for å formidle kunnskapen i den.

 

Jeg har arbeidet med dansere siden 1980 og arbeider også som lektor i anatomi ved Kunsthøyskolen i Oslo ved danse og pedagog utdanningen der. Jeg har drevet min klinikk Links Oslo Fysio og Danseklinikk siden 1989. Jeg underviser også i funksjonell danseanatomi i andre land.

 

Kursene pleier å være mellom kl 10.00 til kl 17.00 lørdag og søndag.

 

Pris for kurset inklusive kursmateriell: 3.000.-  det forutsettes at du har siste utgaven av  boken ”Funksjonell Danseanatomi” som kan kjøpes her: www.tanum.no eller www.capris.no eller www.amazon.com.

 

Kurset holdes på LINKS Oslo Fysio og Danseklinikk, Oscars gate 12 i Oslo.

 

Når du har tatt kurset får du et kursbevis i form av et diplom, som bekrefter at du har gått igjennom funksjonell kroppsanalyse basert på boken Funksjonell Danseanatomi.

 

Det vil si at hvis du for eksempel arbeider som pedagog på en skole, er du sertifisert til å kunne bruke bokens innhold i tillegg til at du vil ha lært deg en metode for funksjonell kroppsanalyse.

 

Når du har tatt kurset får du et kursbevis i form av et diplom, som bekrefter at du har gått igjennom funksjonell danseanatomi basert på boken Funksjonell Danseanatomi.

 

Påmeldingen gjøres alltid skriftlig via mail til: thessel11@hotmail.com

 

Påmeldingen er bindende. Kursutgifter kan trekkes ifra på selvangivelsen. Følg med på hjemmesiden for å se når neste kurs er eller ring: 91160505.

 

En liten tilleggsopplysning: Boken er oversatt til engelsk og brukes av behandlere rundt omkring i verden. Vær velkommen, du kan glede deg! Den engelske utgaven kan bestilles via www.amazon.com

 

 

 

KURS I FUNKSJONELL DANSEANATOMI FOR FYSIOTERAPEUTER

 

Dette er et kurs stilet spesifikt til alle dere som behandler dansere. Kurset er basert på kunnskapen i boken ”Funksjonell Danseanatomi”. Du kommer å lære deg en analysemetode som gjør at du kommer å forstå sammenheng mellom skaden og rask rehabilitering. Som fysioterapeut er man vant til å lese kropper, se og analysere bevegelser, korrigere og behandle for å få danseren bokstavelig talt på beina igjen.

 

Dette kurset vil være med på å organisere din kunnskap på en slik måte, at du vil komme frem til årsaken bak skaden. Det vil si at du kommer å lære deg hvordan en danser skal bruke kroppen for å unngå skader og hvilke forutsettinger som må være til stede for å bruke kroppen korrekt. Likeså skal vi gå igjennom hvordan vi behandler skader. Du får et verktøy som virker.

 

Når du vet hva som skal til for å korrigere og behandle danseren på en slik måte at kroppens system gjennom nerver, muskler og skjelett får det stimuli som danserens kropp trenger, vil du få raske resultater.

 

For å kunne vite det, er det viktig at din kunnskap er organisert og du kan kommunisere korreksjonen på en slik måte at mottageren umiddelbart forstår hva du sier, viser og gjør. Dette vil du være i stand til etter kurset.

 

Vi går igjennom hvordan du som fysioterapeut kan bruke boken ”Funksjonell Danseanatomi” på en lett og smart måte.

 

Jeg har arbeidet med dansere siden 1980 og arbeider også som lektor i anatomi ved Kunsthøyskolen i Oslo ved danse og pedagog utdanningen der. Jeg har drevet min klinikk Links Oslo ’Fysio og Danseklinikk siden 1989. Jeg underviser også i funksjonell danseanatomi i andre land.

 

Kurset er fra kl 10.00 til kl 17.00 lørdag og søndag.

 

Pris for kurset inklusive kursmateriell: 3.000.-  det forutsettes at du har siste utgaven av  boken ”Funksjonell Danseanatomi” som kan kjøpes gjennom www.tanum.no ellerwww.capris.no eller www.amazon.com.

 

Kurset holdes på LINKS Oslo Fysio og Danseklinikk i Oslo. Oscars gate 12 i Oslo.

 

Nye kurs - følg med på hjemmesiden eller ring 91 16 05 05 for informasjon.

 

Når du har tatt kurset får du et kursbevis i form av et diplom, som bekrefter at du har gått igjennom funksjonell danseanatomi basert på boken Funksjonell Danseanatomi.

 

Påmeldingen gjøres alltid skriftlig via mail til: thessel11@hotmail.com.

 

Påmeldinger er bindende. Kursutgifter kan trekkes ifra på selvangivelsen.

 

En liten tilleggsopplysning: Boken er oversatt til engelsk og brukes av behandlere rundt omkring i verden. Vær velkommen, du kan glede deg!

 

Engelske utgaven av boken kan kjøpes via www.amazon.com

 

Med vennlig hilsen,

 

Tina Hessel