Pilatestrening

Kontakt

info@links-ofd.no

91 16 05 05

Andre lenker

potensia.com

uhm.no

 

 

Vi har pilatestrening i Matteklasse trinn I, Trinn II, Trinn III og Ballklasse. Noen av klassene holdes på Studio Orient i Arbeidergata 4 andre kurs holdes i Oscars gate 12. Nedenfor er det listet opp hvor og når klassene er.

 

Kurs Høsten 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle klassene blir instruert av fysioterapeut, lektor i anatomi, Potensia® Coach, UHM® Pilates intruktør og forfatter av fagbøker, Tina Hessel.

 

Alle kan trene UHM® Pilates. Din kropp, er utgangspunktet. Vår yngste deltager er 25år og vår eldste er 76 år, i samme klasse. STYRKE - FLEKSIBILITET - KROPPSBEVISSTHET - INDRE RO - SENTRERING - PUST -MUSKELBYGGING - VIL DENNE TRENINGEN GI DEG.

 

Påmelding:

 

info@uhm.no

91 16 05 05

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidergata 4

Tirsdager 15.8 - 19.12 // 18 ganger

Matteklasse Trinn I kl: 11.30-13:00

Dette kurset passer for nybegynner og videregående.

Pris: 4.800.-

Arbeidergata 4

Tirsdager 15.8 - 19.12 // 18 ganger

Matteklasse Trinn II kl: 18:20-19:20

Dette kurset passer for videregående

Pris: 3.400.-

Oscars gate 12

Onsdager 16.8 - 20.12 // 18 ganger

Matteklasse Trinn III kl: 16:30-17:30

Dette kurset passer for vidergående

Pris: 3.400.-

Oscars gate 12

Torsdager 17.8 - 21.12 // 18 ganger

Ballklasse kl: 16:30-17:30

Dette kurset passer for nybegynnere og videregående

Pris 3.400.-

Matteklasse Trinn I

Matteklasse Trinn II

Matteklasse Trinn III

Ballklasse