Potensia Coaching

 

 

Andre lenker

potensia.com

uhm.no

Kontakt

info@links-ofd.no

91 16 05 05

HVA ER POTENSIA® COACHING?

 

Det er en veiledning som følger POTENSIA® guiden som består av 26 punkter. Noen har behov for å gå igjennom alle punktene og andre har behov for å gå igjennom noen av punktene helt avhengig av hvilket behov man har som individ.

 

Gjennom å kartlegge hva du ønsker og hva personen eller gruppen selv føler at de trenger, vil veien autoatisk vise seg. Målet med kartlegging og veiledning er at de ressursene som finnes skal brukes for å ta frem det potensialet som ligger der. Veien finner vi gjennom å følge POTENSIA® guiden. Dette er et system bygget opp av mentale øvelser i en spesiell rekkefølge. Det som avgjør hvilke av de 26 punktene man har behov for å stoppe på, er beroende på hvilket utgangspunkt man har som person eller gruppe og hvilke forandringer som ønskes å gjøres.

 

HVEM KAN BRUKE POTENSIA® COACHING?

 

Det kan være par, enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Som par og enkeltperson, kommer du til LINKS, som bedrift, kommer Tina Hessel til dere.

 

HVORDAN FOREGÅR POTENSIA® COACHING?

 

Du/dere kommer til LINKS etter å ha bestilt time eller jeg kommer til bedriften Vi starter med samtale og kartlegging, vi ser på utgangspunkt og mål.

 

Vi ser på hvordan POTENSIA® guiden er bygget opp for at du/dere skal få en forståelse av guidens innhold og årsaken til at guiden er utformet slik den er.

 

Etter første besøk får man med seg spesifikke øvelser som er basert på hvem du/dere er og hva målet er. Øvelsene er til for føre dere videre til neste skritt på veien. Vi trenger 120 minutter første gang både for par og enkeltpersoner.

 

Til bedrifter avtaler vi tid i henhold til størrelse på bedriften.

 

Vi møtes igjen etter en til tre uker, helt avhengig av hva målet er og hvor lang integreringstid som trenges for å gjøre en varig endring i den retningen som du/dere ønsker.

 

Til bedriftene pleier jeg å kommer tilbake etter alt fra to til seks måneder, avhengig av målet. Har vi hatt et langt ukes eller langhelgs-seminar er det ikke nødvendig med mer oppfølging.

 

Når vi møtes igjen går vi igjennom den prosessen som har startet og ser hvor langt du/dere har kommet. Det vil være utgangspunktet for neste skritt.

 

HVOR MANGE GANGER TRENGER MAN POTENSIA® COACHING?

 

Det er individuelt, beroende på hvor raskt den nye kunnskapen har blitt implementert gjennom coachingen og øvelsene som gjøres mellom besøkene.

 

Fem møter på 90 minutter med ca to ukers mellomrom er det vanligste.

 

Husk at du/dere gjør den største delen av arbeidet. DU og din bevissthet vet egentlig hva som er den beste veien for å komme videre.  Jeg bare hjelper å lede deg/dere på den veien hvor ditt/deres (gruppens eller individets) potensiale ligger. Dette er en fantastisk selvregulerende og morsom prosess!

 

Øvelsene som gjøres imellom besøkene er meget viktige. Mitt arbeid er å lytte på deg/dere og å gi akkurat de øvelsene du/dere trenger for at du/dere skal kunne ta ditt/deres potensial i bruk, slik at du/dere kommer videre på veien.

 

HVA KOSTER POTENSIA® COACHING?

 

60 MINUTTER KOSTER 950.-

 

90 MINUTTER KOSTER 1.200.-

 

120 MINUTTER KOSTER 1.800.-

 

Førstegangs besøk for enkeltpersoner er alltid på 90 til 120 minutter.

 

Fra og med andre gangen bruker vi 60 til 120 minutter avhengig av hvor omfattende utgangspunktet var for det som du/dere skal arbeide med.

 

Prisen for mindre grupper og til bedrifter er avhengig av størrelsen på gruppen/bedriften, utgangspunktet, målsetting og beregnes ut fra tid og antall personer.

 

 HVILKE OMRÅDER VIL VÆRE NATURLIGE Å ARBEIDE MED POTENSIA® COACHING?

 

For å si det veldig generelt er det alle tilstander hvor man føler at man er ”låst”, ikke vet hva man skal gjøre for å kommer videre men ønsker selv å komme videre. Man ønsker en forandring som er varig og man er villig å arbeide for å komme videre. Man ønsker å legge det bak seg som blokkerer for fremdrift. Det vil ikke nødvendig hvis si at man vet hva som blokkerer. Gjennom å bli coachet vil man få en klarhet over hvilke ressurser man har til å ta i bruk for å ta frem det potensialet som finnes for å nå det målet som ønskes.

 

Verktøyet som brukes er POTENSIA® guiden.

 

HVA VIL POTENSIA® COACHING KUNNE GJØRE?

 

Coachingen vil gi muligheten til :

 

-å finne dine indre ressurser

 

-å endre ditt tankesett slik at det blir hensiktsmessig for deg

-å fylle din hverdag med ny energi

 

-å fylle de hullene du selv føler er tomme med innsikter som vil føre deg dit du ønsker

 

-å lære deg å kommunisere bedre med deg selv og med andre

 

-å lære deg å lytte bedre på andre

-å lære å forholde deg til omverden og tid gjennom stressmestring på nye måter

 

-å føle harmoni og balanse i kropp, sjel og den mentale delen av deg selv

 

I løpet av prosessen vil du kunne ta i bruk ditt eget potensial ved hjelp av nye transformerende verktøy. Du vil få verktøyene gjennom å følge POTENSIA® guiden. Bruk av verktøyene vil fylle din hverdag med ny energi fordi at du vil få virkelig forståelse av begreper som; indre styrke – kreativitet – indre ro – humor – glede – klarhet i forhold til hva du vil og hvorfor du vil det – klarhet i forhold til hva du kan.

 

Dette vil igjen føre til at du får innsikter som fører til positive handlinger i ditt liv. Du vil få et nytt perspektiv på det som er rundt deg i hverdagen og takle situasjoner på en annen måte.

 

MÅLSETTING: Å KJENNE NYE MULIGHETER I DEG SELV – FÅ INDRE BALANSE – BLI BEVISST – SE DITT POTENSIAL - FÅ NY ENERGI – MESTRE STRESS – GJØRE VARIGE FORANDRINGER SOM FØRER DEG VIDERE I LIVET – BLI EN BEDRE LEDER BÅDE AV DEG SELV OG ANDRE.

 

DETTE KAN DU LESE HVIS DU ØNSKER  MER INFORMASJON OM POTENISA ® METODENS GUIDE

 

HVA ER POTENISA ® METODENS GUIDE? 

 

Det er 26 punkter som man arbeider etter. Hvor mange av punktene man trenger å gå igjennom er helt og holdent avhengig hvor du befinner deg i livet ditt akkurat nå. Å følge guiden blir som en morsom lek.

 

Potensia-guidens metode handler om hvordan vi kan finne tilbake til den vi innerst inne ønsker å være. Det er uendelig lett å miste seg selv i den tiden vi lever i. Vi bombarderes med informasjon, andres tanker og lyder (maskiner, TV, biler og mennesker som snakker). Det stilles krav til oss om at alt skal utføres raskt, korrekt og helst perfekt. Med så mye støy og alle tankene den avføder, er det lett å miste seg selv, og til slutt oppstår det en indre støy i hodet. Vi blir stresset, vi blir følelsesløse og vi blir lite hyggelige å ha med å gjøre. Til slutt kan vi bli syke eller kanskje vi bedøver oss på forskjellige måter, hvis vi ikke stopper opp og gjør forandringer.

 

Gjennom Potensia-metoden lærer du å ta beslutninger på en slik måte at du ikke går innom tankene først (slik vi pleier å gjøre), men går rett til følelsene. Det vil si at du kjenner etter hva du føler i forbindelse med en situasjon, en tanke, et menneske eller et sted. Det «å kjenne etter i hjertet», betyr å tenke med hjertet og se med hjertet. Metoden vil ta fram ditt potensial. Den gamle måten å gjøre det på, altså slik de fleste av oss har lært å gjøre, er først å gå innom tanken, hodet, for deretter å komme med egne synspunkter og tanker. Hodemetoden får oss til å gå glipp av essensen i situasjoner, andres tanker, andre mennesker og steder. Vi har berøvet oss selv den fantastiske muligheten som bare vi mennesker har – å bruke våre sanser, observere, kjenne etter hvordan ting føles – før vi kommer med våre synspunkter, og før vi handler og kommuniserer.

 

Når man øver seg bevisst på å kjenne etter hva man føler i hjertet, vil det til slutt bli en refleks. Da vil synspunkter, handlinger og ord gå enda raskere enn med den gamle «hodemetoden». Det blir dessuten en snarvei til korrekte beslutninger, tanker og handlinger fordi man ikke har brukt masse tid på unødvendige, ofte forvirrende tanker, som før pleide å stjele mye av vår tid og energi, og lett kunne få oss til å miste målet av syne.

 

Tenk over hvor ofte du har sagt til deg selv: «Om jeg bare hadde lyttet til mine umiddelbare følelser!» Men så kom all forstyrrende «støy», som for eksempel andres synspunkter og forventninger, og krav fra det samfunnet du lever i, istedenfor at du følger det hjertet sa deg. Men vi skal likevel være glade for de erfaringene vi har gjort ved å gå alle omveiene, for ellers hadde vi ikke kunnet erfare hvor unødvendige de er. Kroppen vår er skapt slik at den alltid vil si ifra hvis noe er feil for oss, så det er lurt å begynne å lytte til kroppens signaler. Hvis du føler deg ille til mote eller uvel av å befinne deg i en situasjon eller sammen med noen spesielle mennesker, men trosser denne innsikten, vil løsningen alltid bli negativ for deg!

 

Med stor glede har jeg opplevd hvordan Potensia-guiden har gitt raske og varige og resultater til mange mennesker. Årsaken er at teknikken er bygd på hvordan vår hjerne, våre sanser, våre sinn, vår måte å tenke på og vår kropp fungerer i samspill med hverandre. Vi husker og tar inn erfaringer via sansene. Vi tolker våre liv gjennom vår bakgrunn og våre erfaringer. Alt ligger lagret i hjernen, og hvis vi via sanser og følelser går inn i dette lageret, vil vi kunne hente ut det vi trenger til å utnytte det ubrukte potensialet som bare ligger og venter.

 

Potensia-metoden er et mentalt og emosjonelt sorteringsverktøy som hjelper deg til å finne framtil det som er riktig for deg. Øvelsene vi gjør, går ut på at du tar deg tid til å bruke tanker og sanser, slik at de beslutningene du tar, stemmer overens med det du egentlig føler. Når du har øvd deg på det, vil du etter hvert bli et menneske som via følelser og sanser raskt kan ta riktige beslutninger. Det dreier seg om å virkelig kjenne etter og tørre å være ærlig overfor seg selv. Det dreier seg om å ha mot til å tenke litt annerledes enn det du kanskje er vant til.

 

Potensia-metoden handler om å forandre uhensiktsmessige tankesett som blokkerer deg, til å gjøre hensiktsmessige forandringer i ditt liv, slik at du kan utnytte ditt potensial.

 

Hva betyr egentlig ordet potensial? Jo, det betyr mulig kapasitet, yteevne, styrke, energi – altså det som ligger der og som kan oppnås.

 

Jeg har erfart at klientene gjennom å bruke øvelsene og tankerekken i Potensia-guiden, gjør endringer på sine egne premisser. Noen ønsker gå innom alle øvelsene på veien, mens andre velger å stoppe der hvor det føles riktig akkurat der og da, avhengig av hvor man befinner seg i livet. Når man ser på guiden og velger hvor det føles riktig å stoppe, hoppe innom en tanke, en øvelse for å komme videre, er det i seg selv en bevisst handling.

 

Guiden som tilhører Potensia® Metoden består av 26 forskjellige trinn og øvelser.

 

Tenk deg at punktene er en reisebeskrivelse som følger en guide. Noen av stoppestedene i guiden vil ta lenger tid, avhengig av hvem du er, mens andre ikke vil føles like aktuelle for deg. Gjennom å følge guiden og arbeide med de delene du føler er riktige, vil du bli stimulert til å finne neste skritt på veien videre. Gjennom arbeidet med guiden vil du ofte oppdage løsninger som du ikke hadde tenkt på før. La deg bli overrasket av deg selv! Når du kommer til coaching hos meg finner vi ut i fellesskap hva akkurat du

 

Det dreier seg om hele tiden å se på de mulighetene man har og hvilken kraft som ligger i dem. Som oftest gjør man ikke det. Som oftest lever vi bare fra dag til dag i våre gamle og ubevisste spor. Det nytter å gjøre både mentale og emosjonelle øvelser – hver dag! Ingen rundt deg trenger verken å se eller høre hva du tenker eller gjør. Se på det som en lek. Over tid vil de rundt deg se og bemerke positive forandringer som skjer med deg. Du kan arbeide med guiden skritt for skritt og du gjøre de forandringer du selv føler at du trenger å gjøre.

 

Klientene som kommer til meg har brukt meg som sin veileder. På engelsk kalles det coach. Man leder andre, slik at de kan finne sin egen vei til det potensialet de har. Det er veilederens oppgave å stille spørsmål som gjør klienten bevisst på hvordan han eller hun kan foreta noen grep i livet sitt. Det er veilederens oppgave å formidle øvelser som setter i gang en utviklingsprosess hos klienten.

 

Jeg veileder fordi jeg er utdannet som master practitioner’ i NLP. Jeg har anatomikunnskap fordi jeg er lektor i anatomi. Jeg har kropps- og helsekunnskap fordi jeg er fysioterapeut og daglig møter mennesker som ikke bare har fysiske plager, men også vondt i kroppen på grunn av «psykisk smerte».

 

I tillegg arbeider jeg som trenings instuktør i UHM® Pilates og utdanner UHM® Pilatesinstruktører. UHM® er en fysisk instruksjonsmetodikk som er basert på den samme kunnskapen som formidles i denne boken. Den utføres til Pilates-baserte øvelser. Det har ført til positive kroppslige og helsemessige forandringer hos dem som trener.

 

Med andre ord har disse kunnskapene gjort at jeg kobler sammen de fysiske, mentale og emosjonelle evnene våre, slik at vi systematisk kan bruke dem som funksjonelle verktøy. Min erfaring med klienter har vist at hvis kropp og sinn stimuleres slik at hjernens nettverk og hukommelse blir satt i gang på en måte som føles riktig, er både kropp og sinn svært selvregulerende. Innholdet i guiden og det å arbeide etter guiden innimellom coaching timene, er én måte å bevisstgjøre dette på.

 

Hvordan skal man kunne være en god forelder, partner, venn, kollega, nabo, hvis man ikke kjenner seg selv og har evnen til å gå inn i seg selv og kjenne etter? Hvordan skal man kunne være en god leder hvis man ikke kjenner seg selv og ikke har evnen til å kjenne etter? Kjenne etter når det gjelder situasjoner, mennesker, produkter og beslutninger? Kjenne etter om man er tro mot det man føler?

 

Til syvende og sist dreier alle situasjoner seg om dette: Hvis du ikke kommuniserer med dine egne følelser, er det ikke mulig å kommunisere med andre på en troverdig måte.

 

Det har kommet ut en bok som du kan kjøpe på https://www.createspace.com/3682259.

Boken handler om mennesker i forskjellige situasjoner i livet og hvordan de brukte Potensia®

 

Bokens tittel er: POTENSIA – Å LEVE ETTER HJERTES BUDSKAP.

 

Den finnes på norsk, engelsk og spansk.

 

Du kan også gå inn på www.potensia.com for å lese om metoden og guiden som metoden følger.

 

For å bestille time kan du enten sende mail til: info@potensia.com  eller ringe 91160505

 

 

Hilsen,Tina Hessel